Ciljevi

Restauracija, revitalizacija i održivo korištenje kulturno-povijesnih spomenika na dobrobit i korist svih građana grada Šibenika

Svatko tko dođe u Šibenik iznenađen je ljepotom našeg grada, a i sami Šibenčani s ponosom ističu da je njihov grad po ljepoti bez premca.  Međutim, stanje kulturno-povijesnih spomenika nije baš na zavidnoj razini. Šibenik je jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji ima golemi potencijal za valorizaciju kulturno-povijesnih spomenika, a prije svega svojih utvrda.

Potaknuti  primjerom dubrovačkog društva i mi smo odlučili osnovati Društvo za očuvanje šibenske baštine, društvo u kojem će svako sudjelovanje biti isključivo volontersko, i koje će Šibeniku dati novi sjaj.

 

Ciljevi Društva su :

 • Upoznavanja građana s kulturno-povijesnim spomenicima šibenskog područja, te isticanja njihove kulturne vrijednosti.
 • Poticanje na što bolju zaštitu, popravke, konzervaciju, restauraciju i restituciju spomenika i drugih povijesnih vrijednosti.
 • Financiranje i pomoći u pronalaženju i otkupu predmeta od povijesnog i etnografskog značenja i njihove zaštite.
 • Materijalno pomaganje izvršenja programa i akcija organizacija koje djeluju u području zaštite spomenika kulture, arhivske građe i drugih kulturno-povijesnih vrijednosti.
 • Suradnja sa znanstvenim, stručnim, umjetničkim, kulturnim i prosvjetnim institucijama i udrugama kao i sa tijelima lokalne samouprave.
 • Održavanje predavanja radi upoznavanja šire javnosti o šibenskim spomenicima i starinama.
 • Upravljanje kulturno-povijesnim spomenicima koji će mu biti povjereni na korištenje.

 

Zadane ciljeve Društvo će ostvarivati:

 1. Podrškom zaštiti kulturnih dobara u skladu sa zakonskim propisima
 2. Održavanjem predavanja radi upoznavanja šire javnosti sa šibenskim spomenicima i starinama.
 3. Podrškom u prikupljanju, otkupu i pohrani kulturno-povijesne baštine.
 4. Izdavanjem prigodnih publikacija kao i sufinanciranjem publikacija koje obrađuju teme vezane za spomenike i povijest našeg područja.
 5. Organiziranjem kulturnih i drugih priredaba i manifestacija (izložbi, aukcija,…)
 6. Na drugi podoban način.