Izrađen arhitektonski snimak K II bloka stare gradske jezgre Šibenika

Share

Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Šibeniku, a uz financijsku potporu Ministarstva RH nastavlja s arhitektonskim dokumentiranjem graditeljskog fonda povijesne jezgre Šibenika.

U provođenju poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu Ministarstvo je Društvu dodijelilo 60.000,00 kn, ukupno s PDV-om za Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara: Šibenik, kulturno-povijesna cjelina Šibenika, blok KII, za izradu dokumentacije postojećeg stanja građevine.

„Blok K II nalazi se na Gorici, u nekadašnjem ruralnom dijelu povijesne jezgre Šibenika. Stoga je blok i obilježen ruralnim karakterom u većini svoga korpusa. Manji dio bloka je obnovljen, ali srećom uz poštovanje ambijentalnih karakteristika bloka.
Ruralnu arhitekturu čitamo u vanjskim kamenim stubištima-balaturama, tipičnim prozorima s kamenim pragovima bez dekoracija, tek s ponekom konzolno izbačenom kamenom pločom ispod podprozornika, takozvanim „zubom“ kakvih je još mnogo po selima u okolici grada.
Blok je iznimne ambijentalne vrijednosti jer su pročelja gotovo u cjelini kamena, u starinskom nepravilnom kamenom slogu s vapnenim sljubnicama.
Ono što najviše obilježava blok i čini ga unikatnim u gradu je neobično rješenje zgrade koja se našla u „kliještima“ između dviju ulica pa joj početak krasi sasvim uska, neobična, a ipak lijepa kamena fasada. Ta su rijetka arhitektonska rješenja posljedica borbe za svaki metar kvadratni uskog prostora na Gorici gdje je nekoć život bujao i ostavio nam samo zanimljive slike naselja koje moramo dokumentirati i čuvati.“, rekao je dr. sci. Ivo Šprljan, dipl. ing. arh., iz Konzervatorskog odjela u Šibeniku.

Zahvaljujemo Ministarstvu kulture RH koje je i ove teške godine prepoznalo vrijednost ovog projekta. Do sada je kroz ovu suradnju arhitektonski dokumentirano 6 blokova stare gradske jezgre Šibenika.

Related Posts