Predstavljanje desetog broja Jurja

Share

U Muzeju grada Šibenika predstavljen je deseti, jubilarni broj Jurja, časopisa koji u pisanoj riječi promiče svijest o očuvanju šibenske baštine u okviru Društva.

Uvodnu riječ održao je predsjednik Društva Nikola Grubić te je s ponosom istaknuo da su od prvog časopisa 2012. godine  ispisane čak 664 stranice i 74 članka, 64 autora koja su objedinila 57 održanih predavanja.

Gustav Červar predstavio je deseti broj Jurja u kojem su obuhvaćene teme iz šibenske bliže i dalje povijesti: šibenska industrija u 20. stoljeću, šibenska kasnosrednjovjekovna hodočašća, obnova kneževe palače, sv. Nikola Šibenčanin i kasnosrednjovjekovne sobe Šibenika. U okviru projekta STANADI završena je restauracija kamenog stubišta na Dobriću i obnovljen dvojni portal u Ulici don Krste Stošića, a arhitektonski su snimljena i dva bloka u povijesnoj jezgri Šibenika.

Deana Karađole Radovčić i Jolanda Krnić Zmijanović predstavile su ciklus novih predavanja za 2022. godinu: Nataša Mučalo: Tragom Divnića, Jaminka Paić: Šibenska gimnazija, Ivo Šprljan: Šibenski trgovi i urbanistički prostori nastali neposredno nakon 2. svjetskog rata, Petra Šimić: Crteži i grafiti na šibenskoj katedrali, Ante Birin: Poduzetnička elita kasnosrednjovjekovnog Šibenika i Sandra Šustić Cvetković: Izabrani primjeri zaštite i restauriranja šibenske baštine pod vodstvom Cvite Fiskovića.

Na kraju predstavljanja predsjednik Društva je istaknuo da je završen ciklus od deset brojeva Jurja te nadodao da će sljedeći brojevi biti osvježeni novim dizajnom i zanimljivostima iz šibenske kulturne i povijesne baštine.

Related Posts