Nadzorni odbor broji pet članova, a ako prilikom izbora nije drukčije odlučeno, predsjednik je prvoimenovani član.

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada Društva kao i financijsko-materijalno poslovanje, te u tu svrhu:

  • pregledava najmanje jedan put godišnje financijsko-materijalno poslovanje Društva, te o tome izvještava Veliko vijeće,
  • obavlja izvanredne preglede na zahtjev Velikog vijeća ili Malog vijeća ili petorice članova vijeća  ili jednog člana Nadzornog odbora,
  • u slučaju veće neurednosti u poslovanju saziva izvanrednu Skupštinu Društva,
  • podnosi izvještaj o svom radu Skupštini Društva.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva njezin predsjednik. Sjednice se održavaju prema potrebi, najmanje dva puta godišnje.

Članovi Nadzornog odbora:

  1. Sandra Šupe
  2. Petar Alfirević
  3. Don Marinko Mlakić
  4. Gordana Beg Paklar
  5. Ivica Erceg

Svi organi Društva i osobe na radu u Društvu dužni su Nadzornom odboru ili pojedinom članu staviti bez odlaganja na uvid zatražene materijale i dati sva zatražena objašnjenja.