U Društvu postoje slijedeća tijela: Skupština, Veliko vijeće, Malo vijeće i Nadzorni odbor.

Odlučivanje u organima Društva se provodi javnim ili tajnim glasovanjem. O tajnom glasovanju se odlučuje na prijedlog  jednog od nazočnih članova na samoj sjednici i to javno.

Kad se bira Veliko vijeće, Malo vijeće i Nadzorni odbor, izabrani su kandidati sa najvećim brojem dobivenih glasova. U slučaju istog broja dobivenih glasova izabran je kandidat koji je bio niže na izbornoj listi. Izborna lista se sastavlja po abecednom redu.