Šibenska komunalna galija Sveti Juraj u Lepantskoj bitki 1571. godine

Share

Društvo za očuvanje šibenske baštine “Juraj Dalmatinac” poziva Vas na predavanje koje će se održati u četvrtak 10. listopada 2013. s početkom u 19:00 sati, u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić u Šibeniku. Tema predavanja koje će održati Nikica Vučenović, dipl. ing. je “Šibenska komunalna galija Sveti Juraj u Lepantskoj bitki 1571. godine”.

Lepanska bitka odigrala se 7. listopada 1571. godine u vodama oko grada Lepanta u današnem Korintskom zaljevu. Bitka kod Lepanta nije bila običan sukob zaraćenih strana, ona je bila nešto mnogo više, to je sukob civilizacija i religija. Prevlast na Sredozemnom moru je ujedno bitka za Boga i opstanak kršćanske Europe pred turskim osvajačima. Ta bitka najveći je sukob galija pokretanih veslima, ali i njihovo zadnje pojavljivanje u velikim pomorskim sukobima. Ova bitka je najkrvavija pomorska bitka u povijesti sa čak 28 000 poginulih na obje sukobljene strane. Ova bitka je bila najveća do tog doba po broju brodova koji su u njoj sudjelovali. Ono što je za nas bitno je da je to najvjerojatnije pomorska bitka u kojoj je sudjelovalo najviše Hrvata ikada…

Related Posts