Što je u siječnju 1554. vojni časnik Ivan Berislav govorio o šibenskoj utvrdi sv. Nikole pred mletačkim Vijećem desetorice?

Share

Društvo Juraj Dalmatinac poziva vas da saznate “Što je u siječnju 1554. vojni časnik Ivan Berislav govorio o šibenskoj utvrdi sv. Nikole pred mletačkim Vijećem desetorice?”

Odgovor na ovo i brojna druga pitanja o tvrđavi koja Šibenik čuva s mora dat će prof. dr. sc. Kristijan Juran u Muzeju grada Šibenika u utorak, 28. veljače u 18.30 sati.

Nedavno su u Državnom arhivu u Veneciji (Archivio di Stato di Venezia) uočene dosad nepoznate vijesti o šibenskoj utvrdi sv. Nikole iz sredine 16. stoljeća. Sadržane su u iskazu kapetana Ivana Berislava koji je pred mletačkim Vijećem desetorice govorio o svojim tajnim susretima s nekolicinom habsburških vojnih časnika. Tko je bio Ivan Berislav i što je on „tajnoga“ znao o utvrdi sv. Nikole, to su pitanja koja određuju trasu ovome predavanju.

prof. dr. sc. Kristijan Juran je redoviti profesor na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru, gdje izvodi nastavu iz hrvatske povijesti ranoga novoga vijeka. Znanstveno istražuje ruralne zajednice (socijalni odnosi i strukture, demografski procesi, antroponimija), migracijska kretanja i zemljišne posjede (topografija, toponimija, poljoprivreda, vlasničko-pravni odnosi) na području istočnojadranskih komuna u kasnom srednjem i ranom novom vijeku, mletačko-osmanske odnose u 16. i 17. stoljeću te dalmatinsku glagoljašku baštinu, posebice njezinu šibensku sastavnicu.

Related Posts