Članstvo

Članovi u Društva mogu imati status: redovnog člana, počasnog člana ili člana podupiratelja

Članom Društva Juraj Dalmatinac mogu postati fizičke i pravne osobe odlukom Malog vijeća, sukladno Statutu Društva i Zakonu pod uvjetom da prihvaća odredbe Statuta i drugih akata Društva.

Osoba koja se želi učlaniti mora ispuniti pristupnicu.

Pristupnica se odbija ako je podnositeljeva dotadašnja aktivnost ili ponašanje uopće, a posebno prema Društvu i njegovom radu ili šibenskim starinama ili kulturno-povijesnim spomenicima i povijesnoj znanosti u cjelini takvo, da ne zaslužuje da bude primljen u Društvo.

Za fizičku osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članovi u Udruzi mogu imati status:

 • Redovnog člana – potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela udruge,  plaćaju godišnju članarinu, te mogu biti birani u tijela udruge
 • Počasnog člana – fizička ili pravna osoba koja je radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge
 • Člana podupiratelja – potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela udruge, ne plaćaju godišnju članarinu te ne mogu biti birani u tijela udruge.

Prava članova su:

 • da biraju i da budu birani u tijela Udruge
 • bavljenje aktivnostima Udruge
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • davati prijedloge i mišljenja na rad tijela Udruge
 • da se koriste arhivom Udruge, dokumentacijom i publikacijama koje Udruga ima
 • nadzirati rad Udruge
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza

Dužnosti članova su:

 •  da postupaju u skladu ovom Statutu i drugim aktima Udruge
 • da savjesno izvršavaju obveze preuzete izborom na dužnosti u Udruzi
 •  da rade na ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge, a posebno da izvještavaju Udrugu o svakom pronalasku kulturno-povijesnih spomenika ili drugih spomeničkih vrijednosti, te da sprječavaju odnošenje ili oštećenje takvih spomenika odnosno vrijednosti
 • uredno uplate članarinu u skladu sa kategorijom člana kojoj pripadaju. Članarina se uplaćuje na račun Društva pri Hrvatskoj poštanskoj banci, HR6823900011199006820

Članstvo u Društvu prestaje:

 • dragovoljnim istupom iz članstva
 •  isključenjem
 •  prestankom djelovanja Udruge
 •  smrću člana

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Malo vijeće.

Nitko ne može biti plaćen za obavljanje funkcija u izbornim organima Društva.