Započela nova faza restauracije prolaza pod srednjovjekovnom kulom Tambača

Share

Obnova ovog prolaza ide dalje. Prvom fazom obnovljen je dio zidova, svodova i pločnika prolaza ispod srednjovjekovne kule Tambača, a sada će se bitno popraviti zapušteni izgled dijela ulice između Trg 4 bunara s katedralom sv. Jakova.

U okviru projekta „JURAJ – OBNOVA“, Društvo za očuvanje šibenske baštine „Juraj Dalmatinac“ nastavlja s uređenjem ulice Jurja Dalmatinca u povijesnoj jezgri Šibenika.

U ovoj fazi izvest će se restauratorsko-konzervatorski radovi na zasvođenom prostoru ispod kule Tambača za što je Konzervatorski odjel u Šibeniku izdao odobrenje (II. faza radova na svodovima i zidovima).

Radove će izvoditi tvrtka PETRA VIVA, obrt za konzervatorsko-restauratorske poslove (vl. Vedran Pehnec, restaurator). Radovi obuhvaćaju izradu radne skele, čišćenje zidova i svodova te sljubnica, fugiranje, mikropjeskarenja, izradu tašela i završnu zaštitu kamena.

Vrijednost radova je 100.000 kuna, a radovi će trajati do ožujka.

Projekt uređenja prostora ispod srednjovjekovne kule Tambača je prilično zahtjevan jer obuhvaća uređenje kamene ulice u kombinaciji s ciglom u dužini od oko 25 metara, u kojoj se nalazi 250 m2 nadsvođa i 300 m2 zidova, portali, grbovi. Zbog zahtjevnosti obuhvata radovi će se izvoditi u tri faze koje će se prekidati zbog turističke sezone.

Related Posts