Statut Društva predstavlja zbirku pravila i propisa kojim se utvrđuju područja djelovanja Društva, ciljevi, članstvo i članarina, tijela, način odlučivanja, sastav ovlasti, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanja mandata, odgovornosti članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine, prestanak rada Društva i postupak s imovinom u slučaju prestanka.

pdf-logoStatut Društva (preuzmite pdf)