Statut

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine"74/14) i članka 34. Statuta Društva, Skupština "Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac" donijela je na svojoj sjednici održanoj 22.09.2015. godine Statut Društva za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac.

Statut Društva predstavlja zbirku pravila i propisa kojim se utvrđuju područja djelovanja Društva, ciljevi, članstvo i članarina, tijela, način odlučivanja, sastav ovlasti, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanja mandata, odgovornosti članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine, prestanak rada Društva i postupak s imovinom u slučaju prestanka.

pdf-logoStatut Društva (preuzmite pdf)