Strategija

Društvo je udruga slobodno i dobrovoljno osnovana radi ostvarenja slijedećih ciljeva:

 1. Upoznavanja građana s kulturno-povijesnim spomenicima šibenskog područja, te isticanja njihove kulturne vrijednosti
 2. Poticanja na što bolju zaštitu, popravke, konzervaciju, restauraciju i restituciju spomenika i drugih povijesnih vrijednosti.
 3. Financiranja i pomoći u pronalaženju i otkupu predmeta od povijesnog i etnografskog značenja i njihove zaštite.
 4. Materijalnog pomaganja izvršenja programa i akcija organizacija koje djeluju u području zaštite spomenika kulture, arhivske građe i drugih kulturno-povijesnih vrijednosti.
 5. Suradnja sa znanstvenim, stručnim, umjetničkim, kulturnim i prosvjetnim institucijama i udrugama kao i sa tijelima lokalne samouprave.
 6. Održavanje predavanja radi upoznavanja šire javnosti o šibenskim spomenicima i starinama.
 7. Upravljanje kulturno-povijesnim spomenicima koji će mu biti povjereni na korištenje.

 

Zadane ciljeve Društvo će ostvariti:

 1. Podrškom zaštiti kulturnih dobara u skladu sa zakonskim propisima
 2. Održavanjem predavanja radi upoznavanja šire javnosti sa šibenskim spomenicima i starinama.
 3. Podrškom u prikupljanju, otkupu i pohrani kulturno-povijesne baštine.
 4. Izdavanjem prigodnih publikacija kao i sufinanciranjem publikacija koje obrađuju teme vezane za spomenike i povijest našeg područja.
 5. Organiziranjem kulturnih i drugih priredaba i manifestacija (izložbi, aukcija,…)
 6. Na drugi podoban način.