Arheološka istraživanja otkrivaju tajne sv. Ivana

Share

Tijekom kolovoza i rujna istražen je zapadni dio predtvrđavskog prostora. Arheološkim iskopavanjem definiran je sklop zidova koji je dotad bio pod nanosom zemlje i rasutog kamenja koji se nalazio u produžetku sačuvanog segmenta zida (kurtine) najzapadnijeg polubastiona.

Definiran je nastavak tog zida, a u njemu je otkriven dosad nepoznat otvor širine 4 m, natkriven lučnim svodom građenim od blokova sedre. Prag otvora nalazi se na 2 m visine od razine litice. Kako se i očekivalo po situaciji prikazanoj na povijesnim grafičkim prikazima tvrđave, na taj se zid pod pravim kutom prema jugozapadu nastavlja drugi zid koji je istražen u dužini od 12 m, a pruža i izvan gabarita iskopa. Sjeveroistočno i jugoistočno od tih dvaju zidova definiran je čitav splet različito orijentiranih zidova koji pokazuju da je zapadni korpus predtvrđavskog prostora arhitektonski bio riješen znatno kompleksnije od dosadašnjih predviđanja. I na ovom su mjestu, dakle, arheološka istraživanja pokazala da tvrđava sv. Ivana „krije“ brojne zidane objekte koji trenutno nisu vidljivi na površini.

Po završetku iskopavanja, načinjen je detaljni geodetski snimak svih definiranih zidova i drugih otkrivenih struktura unutar šest dosad istraživanih pozicija na tvrđavskom i predtvrđavskom prostoru.

Arheološka istraživanja terena na tvrđavi sv. Ivana, započeta su 13. 06. 2015., a provode se kako bi se ishodovala potvrda glavnog i izvedbenog projekta revitalizacije Tvrđave sv. Ivan od strane Konzervatorskog odjela u Šibeniku. U tu svrhu je sukladno Pravilniku o arheološkim istraživanjima (NN, br. 102/10) dobiveno odobrenje za istraživanje nadležnog Konzervatorskog odjela u Šibeniku. Za voditelje arheoloških istraživanja određen je tim Muzeja grada Šibenika koji čine muzejski savjetnik Tomislav Pavičić, viši kustos Emil Podrug, dipl. arheolog Jelena Jović, voditelj radova je muzejski savjetnik, mr. sci. Željko Krnčević. Radovi se odvijaju uz konzervatorski nadzor djelatnika Konzervatorskog ureda iz Šibenika dr. sci. Marka Sinobada. Radove volonterski izvode članovi Društva za očuvanje šibenske baštine “Juraj Dalmatinac” i članovi drugih šibenskih društava i udruga.

Related Posts