Društvo Juraj Dalmatinac dobitnik “Nagrade Vicko Andrić”

Share

Na sjednici Odbora „Nagrade Vicko Andrić“, održanoj 7. rujna 2021. godine, u Ministarstvu kulture i medija RH, donesene su odluke o dodjeli ove visoke strukovne nagrade za 2020. godinu.

Nagrada za životno djelo dodijeljena je etnologinji i konzervatorici Beati Gotthardi Pavlovsky danas umirovljenoj djelatnici Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Godišnja nagrada dodijeljena  je Konzervatorskom odjelu u Sisku i pročelnici Ivani Miletić Čakširan za izvanredna postignuća u oblasti zaštite kulturne baštine na potresom pogođenom području Sisačko –Moslavačke županije.

Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici dodijeljena je Društvu za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac.

Odluku o nagrađenima donio je Odbor „Nagrade Vicko Andrić“ u sastavu: Davor Trupković – predsjednik Odbora, Tajana Pleše, Lidija Nikočević, Zvonko Bojčić, Lana Križaj, Radoslav Bužančić, Vesna Pascuttini-Juraga, Mirna Sabljak i Tatjana Horvatić.

Obrazloženje dodjele „Nagrade Vicko Andrić“ za doprinos lokalnoj zajednici Društvu za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac

Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac udruga je građana osnovana 2011. godine u Šibeniku. Od osnutka Društvo je okupilo više od 400 članova te je pokrenulo brojne projekte vezano uz obnovu i valorizaciju bogate šibenske kulturne baštine.

Restauracija, revitalizacija i održivo korištenje kulturno-povijesnih spomenika na dobrobit i korist svih građana grada Šibenika ideje su oko kojih su se okupili mnogi građani i zaljubljenici u Šibenik spremni udružiti znanje i ideje u okviru Društva za očuvanje šibenske baštine. Društvo djeluje na volonterskoj osnovi i osmišljava, potiče i promiče projekte koji objedinjuju djelovanje nevladinih udruga, lokalne samouprave i poduzetništva u projektima očuvanja povijesne baštine i njezine kulturno-turističke valorizacije.

Svojim dugogodišnjim djelovanjem kroz niz projekata i aktivnosti usmjerenih na očuvanje lokalne kulturne baštine, samostalno i u suradnji s drugim dionicima kulturne scene, „amatersko“, no ipak vrlo profesionalno i stručno, Društvo Juraj Dalmatinac je značajno utjecalo na podizanje svijesti lokalne zajednice o baštini, upoznavanje i educiranje stanovništva grada Šibenika i drugih zaljubljenika u baštinu o bogatoj povijesti grada, promičući pritom lokalnu baštinu i daleko izvan granica svoje sredine te aktivizmom na projektima zaštite i očuvanja baštine, zahvaljujući kojima su snažnim angažmanom i zalaganjem Društva i njegovih članova obnovljene i prezentirane, ali i od nestajanja spašene brojne znamenitosti.

Sastavljeno od zaljubljenika u kulturu i povijest svoje sredine, Društvo Juraj Dalmatinac i dalje uspješno ostvaruje svoje ciljeve, pridobivajući pritom sve veći broj sugrađana zainteresiranih za njegovo djelovanje. Grad Šibenik tako je kroz Društvo dobio jednu rijetku aktivnu skupinu građana posvećenih problematici zaštite i očuvanja kulturne baštine, s dugim i angažiranim djelovanjem, pridruživši se izabranom klubu hrvatskih gradova s privilegijom imanja takvoga jednog lokalnog kulturnog kruga.

Društvo Juraj Dalmatinac od početka svoga djelovanja na svojim projektima uspješno surađuje s Ministarstvom kulture i medija, odnosno lokalnim Konzervatorskim odjelom u Šibeniku. U sklopu suradnje dviju institucija provedeni su programi zaštite i dokumentacije kulturnih dobara, a suradnja je iznjedrila niz stručnih suradnji djelatnika Odjela i članova društva, kako u završenim projektima, tako i u onima koji su u realizaciji te u budućim konceptima.

Kroz svoje desetogodišnje djelovanje Društvo je pripremilo cjelokupnu dokumentaciju za tvrđavu Barone/Šubićevac koja je poslužila Gradu Šibeniku za prijavu na EU natječaj IPA IIIC., zajedno s lokalnom samoupravom izradilo i prikupilo dokumentaciju za susjednu tvrđavu sv. Ivana koja bi prema projektu trebala postati tzv. dječja tvrđava te započelo s izradom dokumentacije za tvrđavu sv. Nikole te je do sada izradilo geodetsku snimku i 3D snimku tvrđave.

U suradnji s Konzervatorskim odjelom u Šibeniku odrađeni su projekti obnove i konzervacije arhitektonskih detalja gradske jezgre.
Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Šibeniku započelo je s arhitektonskim i geodetskim dokumentiranjem graditeljskog fonda povijesne jezgre Krešimirova grada. Izrađena dokumentacija se pohranjuje u planoteci Konzervatorskog odjela u Šibeniku te će se prema potrebi moći i koristiti. Do sada je snimljeno pet blokova, a za dva bloka su dobivena sredstva Ministarstva kulture i medija.

Društvo izrađuje i Geonucleus.si, projekt razvoja informacijskog sustava unutar kojega će svakoj građevini stare gradske jezgre Šibenika biti pridružena odgovarajuća informacijska kartica s osnovnim informacijama o građevinama i konzervatorskim smjernicama. Sustav će u obliku internetskog portala biti javno dostupan te će se na taj način transparentno, brzo i precizno ponuditi informacija koja će olakšati održavanje objekata ili investiranje u obnovu objekata koji se nalaze u staroj gradskoj jezgri.

Društvo je organiziralo projekt Šibenska kulturna baština u okviru kojega su održana predavanja u svrhu boljeg upoznavanja građana grada Šibenika s bogatom kulturnom baštinom grada, a predavanja, kao i druge tekstove koji se odnose na temu šibenske baštine objavljuju u časopisu Društva Juraj.

U tijeku je projekt izdavanja knjige Arhitektonski detalji Šibenika – vrijednosti i obnove. Knjiga će biti podijeljena na dva dijela sa zajedničkom temom: arhitektonski detalji. Prvi dio knjige bit će o vrijednostima arhitektonskih detalja Šibenika i imat će znanstvenu dimenziju. Drugi dio knjige govorit će o dosadašnjoj obnovi arhitektonskih detalja u povijesnoj jezgri Šibenika te će predstavljati stručnu dimenziju.

 

https://min-kulture.gov.hr/izdvojeno/kulturna-bastina/nagrada-vicko-andric/nagrada-vicko-andric-za-2020-godinu/21375

Related Posts