Jedni bi na sv. Ivanu žičaru, drugi zabavni park…

Share

ŠIBENIK, 4. srpnja – „Neka od Doca do tvrđave Sv. Ivana bude žičara, da se turisti ne moraju penjati… Neka tamo bude sportski centar. Ja bi da na tvrđavi bude zabavni park. Neka svi Šibenčani sudjeluju u obnovi, kao što su u 17. stoljeću cijelu tvrđavu sagradili u samo dva mjeseca! Treba obavezno obnoviti i srušene utvrde na Martinskoj, na ulazu u kanal Sv. Ante…“ – ovo je tek dio raznovrsnih ideja i osebujnih razmišljanja koje su u četvrtak navečer na javnoj raspravi u šibenskoj Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić iznijeli građani koji su na njoj sudjelovali.

Grad Šibenik i Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac organizirali su javnu raspravu na kojoj su od građana željeli čuti ideje za buduću namjenu i uređenje tvrđave sv. Ivana u Šibeniku.

Predsjednik Društva Hrvoje Zekanović, članovi Dalibor Perak i Dario Mikulandra, te predstavnik Grada Šibenika Matija Bumbak govorili su u uvodnom dijelu o povijesti te najviše gradske utvrde, o aktivnostima koje su provedene, te onima koje slijede kako bi se i ta tvrđava uredila i pretvorila u ekonomski samoodrživo i atraktivno odredište za posjetitelje.

I ovom prilikom treba buduće projekte sagledavati u kontekstu cjelovitog uređenja svih četiriju gradskih utvrda koje već jesu i koje će u skoroj budućnosti postati najveći šibenski kulturno-turistički potencijal, rečeno je.

Podsjetimo, nakon što je to već učinjeno s tvrđavom Barone (Šubićevac) Društvo Juraj Dalmatinac je pokrenulo inicijativu za uređenje i valorizaciju tvrđave sv. Ivana (Tanaja), a prvi korak na tom putu je izrada idejnog rješenja njezina uređenja kojim bi se definirala buduća namjena. Stoga je, što je do sada u Hrvatskoj bila rijetkost, priređena i javna rasprava na kojoj su građani svojim prijedlozima imali priliku aktivno sudjelovati u promišljanju buduće namjene tog važnog gradskog prostora. Svoje viđenje buduće namjene tvrđave u obliku koncepta građani i nadalje mogu iznijeti do 15. srpnja 2013. na e-mail adresu drustvo.juraj.dalmatinac@gmail.com.

Koncept treba kreirati u kontekstu sagledavanja vrijednosti tvrđave kao važnog kulturno-povijesnog spomenika. Potrebno je voditi brigu o stvaranju interakcijskih odnosa između prirodnog ambijenta u kojem je smještena utvrda i grada koji je okružuje.

Očekuje se da kroz planersku viziju budu predložene ideje valorizacije ovog prostora koje će Šibenik prepoznati kao grad tvrđava – poručuju iz Društva Juraj Dalmatinac, uz napomenu građanima da si ‘daju mašti na volju’, te da se ne ograničavaju u broju riječi, slika, fotografija i sličnoga.

Napominje se i kako će se sve ideje razmatrati (no ne i honorirati, jer se ne smatraju autorskim djelom) kako bi se u konačnici sabrale u jedinstveni koncept na temelju kojeg će stručne osobe (arhitekti) izrađivati idejno rješenje. Inače, spomenuto idejno rješenje je i osnovni preduvjet da utvrda pređe iz državnog u vlasništvo Grada Šibenika, kako je to prethodno dogovoreno u Agenciji za upravljanje državnom imovinom (AUDIO).

Related Posts