Na inicijativu Društva započinje zahvat restauracije dvojnog portala u staroj gradskoj jezgri

Share

Danas je na inicijativu Društva Juraj Dalmatinac započela konzervacija i restauracija kamenog renesansnog portala koji se nalazi u Ulici don Krste Stošića na broju 10 (kat. čest. 5686, K.O. Šibenik) u povijesnoj jezgri Šibenika.

Radove u vrijednosti 33.450,00 kuna u potpunosti financira Društvo vlastitim sredstvima prikupljenim od donacija i članarina. Radove će obaviti Obrt za konzervatorsko – restauratorske poslove Petra Viva iz Splita. Predviđeni rok za završetak radova je dvadeset radnih dana.

Na portalu će se izvesti radovi uklanjanja morta na spoju portala i zida, čišćenje površinskih naslaga nečistoće, uklanjanje zatečenih sljubnica i izrada novih, izrada tašela na pozicijama oštećenja portala s toniranjem, zaštita kamena i izrada dokumentacije. Odobrenje za izvođenje ovog zahvata izdala je Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Šibeniku (UP/I-612-08/21-04/0841 URBROJ: 532-05-02-14/6) 3. svibnja 2021. godine.

Ovo je četvrti arhitektonski detalj u povijesnoj gradskoj jezgri kojeg uređuje Društvo Juraj Dalmatinac. Do sada smo uredili portale u Vodičkoj ulici i na kući Jurja Dalmatinca, te reljef Sveti Petar i Mihovil unutar samostana sv. Frane.

 

Opis portala:

Dvojni portal predstavljaju dvoja vrata pretežno renesansnih stilskih oznaka. Nalazi se uz apsidu romaničke crkvice sv. Krševana. Na sudarnici kapitela oba portala vidljivo je da su nastali u isto vrijeme. Lijevi, veliki lučni portal bio je ulaz u andronu, zapravo dugi hodnik tj. prolaz kroz zgradu. Taj prolaz je omogućavao pješačku komunikaciju između današnje Kačićeve ulice i malog trga iza crkvice sv. Krševana. Kasnije je taj prolaz zatvoren i integriran u zgradu. Zgrada je renesanso-baroknih stilskih oznaka, a takav je i manji portal, desno od ovog velikog lučnog. Na lučnom portalu kapiteli imaju tipičnu renesansnu profilaciju, a unutarnjim rubom portala još ide „baštun“, tj. polukružni profil karakterističan za srednjovjekovne portale u gradu. Na manjem portalu vide se jasne renesansne stilske oznake: stepenasta profilacija ide dovratnicima i pragovima malog prozora-nadsvjetla. No, pored renesansnog stila prisutni su i neki detalji barokne arhitekture: dijamantni vršak se nalazi u dnu dovratnika kao na baroknim dalmatinskim portalima. Tu je i jastučasti profil iznad nadsvjetla koji je također karakterističan za barokne dalmatinske portale. Stoga ovaj portal možemo staviti, zajedno s velikim lučnim, u prijelazni renesansno-barokni stil, a vremenski u prijelaz 16. na 17. stoljeća. Mali portal krasi i latinski natpis: Neka Bog čuva tvoj ulazak i izlazak (prijevod s latinskog Deana Karađole) na nadsvjetlu portala. Takvi natpisi duhovnih, ali i svjetovnih poruka karakteristični su za portale renesansne faze u gradu tj. 16. stoljeće. Ovakav dvojni portal, koji je imao ulogu prolaza kroz kuću i ulaza u palaču, je jedinstveni primjerak u gradu te će ovom vrijednom donacijom Društva Juraj Dalmatinac biti dostojno restauriran, valoriziran i prezentiran kao izniman arhitektonski element grada.

Related Posts