Najmasovnija akcija dosad na sv.Ivanu

Share

Ovu subotu, četvrtu za redom, lašuna, motike, lopate, kariole i drugog alata, uz članove Društva, primili su se cure i momci iz D-Resorta Šibenik i direktor TZ grada Šibenika Dino Karađole. Svojim velikim odazivom djelatnici D-Resorta Šibenik učinili su ovu subotnju akciju, najmasovnijom akcijom iskopavanja dosad u kojoj je sudjelovalo gotovo 80-tak ljudi. Iako na +30°C, svojim izuzetnim angažmanom, velikim uloženim trudom i litrama prolivenog znoja napravili su izuzetno veliki posao, na čemu im od srca zahvaljujemo.

U dosadašnjim iskopavanjima na Tvrđavi sv. Ivana otvoreno je pet arheoloških sondi. Dvije sonde su postavljene s unutrašnje strane zapadnog obrambenog zida (kurtine) vanjskih „kliješta“ tvrđave gdje je na povijesnim grafikama ucrtan dugački, pravokutni objekt. U obje sonde iskop je dovršen, te se do razine litice nije ustanovilo postojanje zidova objekta, već jedino segment žbukanog poda na dubini od 40-80 cm. Treća sonda je otvorena na sjevernoj kurtini sjeverozapadnog polubastiona srednjih „kliješta“: otkriven je segment unutrašnjeg lica zida kurtine. Četvrta sonda postavljena je u sjeverozapadnom polubastionu prvih, unutrašnjih „kliješta“, na mjestu dvaju topovskih otvora unutar grudobrana. Peta sonda otvorena je u prolazu između srednjih i vanjskih “kliješta”. U sve tri sonde radovi i dalje traju.

Arheološka istraživanja terena provode se kako bi se ishodovala potvrda glavnog i izvedbenog projekta revitalizacije Tvrđave sv. Ivan od strane Konzervatorskog odjela u Šibeniku. U tu svrhu je sukladno Pravilniku o arheološkim istraživanjima (NN, br. 102/10) dobiveno odobrenje za istraživanje nadležnog Konzervatorskog odjela u Šibeniku. Za voditelje arheoloških istraživanja određen je tim Muzeja grada Šibenika koji čine muzejski savjetnik Tomislav Pavičić, viši kustos Emil Podrug, dipl. arheolog Jelena Jović, voditelj radova je muzejski savjetnik, mr. sci. Željko Krnčević. Radovi se odvijaju uz konzervatorski nadzor djelatnika Konzervatorskog ureda iz Šibenika dr. sci. Marka Sinobada. Radove volonterski izvode članovi Društva za očuvanje šibenske baštine “Juraj Dalmatinac” i članovi drugih šibenskih društava i udruga.

Akciju nastavljamo i sljiedeću subotu.

Related Posts