Poziv na javnu raspravu o izmjenama i dopunama Statuta

Share

Poštovani članovi Društva,
novim Zakonom o udrugama objavljenim u Narodnim novinama br.74/2014,  utvrđena je obveza udrugama da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu usklade svoje statute i o tome podnesu zahtjev za upis promjena pri Uredu državne uprave nadležnom za poslove opće uprave prema sjedištu udruge.
Udruge su dužne uskladiti svoje statute sa Zakonom do 1. listopada 2015. godine, te izmijenjeni Statut registrirati u Registru za udruge.

Ovim putem pozivamo sve članove da se uključe u javnu raspravu o izmjenama i dopunama Statuta, te da svoje prijedloge i primjedbe na prijedlog teksta Statuta dostave elektroničkom poštom na adresu drustvo.juraj.dalmatinac@gmail.com do 10. rujna 2015., uz naznaku „Prijedlog novog Statuta DJD”.

Prijedlog statuta možete preuzeti ovdje>>

Related Posts