Poziv za izradu idejnog rješenja za tvrđavu sv. Ivan u Šibeniku

Share

Poziv za izradu idejnog rješenja za tvrđavu sv. Ivan u Šibeniku

Raspisivač (investitor) poziva: Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac, Put Gimnazije 36 Šibenik.

Predmet poziva: Izrada  idejnog rješenja obnove i valorizacije tvrđave sv. Ivan

Uvjeti poziva: Idejna rješenja treba dostaviti najkasnije do 1. listopada 2013. poštom na  adresu Put Gimnazije 36, 22000 Šibenik s naznakom „Ne otvarati – Idejno rješenje tvrđave sv. Ivan“. Komisija sastavljena od predstavnika Društva i Grada Šibenika će u roku od 10 dana odabrati najbolje idejno rješenje  te će se isto otkupiti od izrađivača za iznos od 30.000 kn + PDV. Popratnu dokumentaciju (geodetsku podlogu, arhitektonski snimak i konzervatorski elaborat) u elektronskom obliku zainteresirani mogu zatražiti na mail: drustvo.juraj.dalmatinac@gmail.com ili na telefon: 091/6300062 te će im ista biti dostavljena  besplatno.

Cilj natječaja: Definiranje najuspješnijeg modela za uređenje i valorizaciju tvrđave sv. Ivan.

Idejno rješenje treba kreirati u kontekstu sagledavanja vrijednosti tvrđave kao važnog kulturno-povijesnog  spomenika. Potrebno je voditi brigu o stvaranju interakcijskih odnosa između prirodnog ambijenta u kojem je smještena utvrda i grada koji je okružuje. Područje obuhvata potrebno je oblikovati kao prostor prepoznatljivog identiteta i novih mogućnosti. Od natjecatelja se očekuje da kroz planersku viziju predlože ideje  valorizacije ovog prostora koje će  Šibenik prepoznati kao grad tvrđava.

Od natjecatelja se očekuju rješenja koja će iskoristiti potencijal ove utvrde s naglaskom na kreiranje identiteta „dječje tvrđave“. Prema toj osnovnoj ideji kreirati edukacijsko-zabavne sadržaje namijenjene djeci različitih uzrasta.

 1. Rješenje treba obuhvatiti obnovu tvrđave  sukladno konzervatorskom elaboratu s naglaskom na uklanjanje repetitora.
 2. Rješenje uređenja i valorizacije tvrđave obuhvaćati:
  • Adrenalinski  zabavni park za djecu (dječja tvrđava) koji bi većim dijelom bio smješten u donjoj zoni tvrđave, sa sadržajima koji su interesantni i odraslima i koji  trebaju biti različitih zahtjevnosti
  • Preporučeni materijal je drvo
  • Restoran s vidikovcem na gornjem dijelu tvrđave
 3. Rješenje komunikacije između tvrđava Sv. Ivan i Barone (šetnica i organizirani prijevoz)
 4. Rješenje parkinga i prometnog povezivanja s tvrđavom
 5. Rješenje komunikacije između tvrđava Sv. Ivan i Sv. Mihovil
 6. Sadržaji moraju tvrđavu činiti samoodrživom
Related Posts