Predavanje: Gotičko slikarstvo u Šibeniku

Share

Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac poziva Vas na predavanje “Gotičko slikarstvo u Šibeniku” koje će održati u četvrtak, 22. rujna s početkom u 18:00 sati, u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić”. Naš gost predavač je prof. dr. sc. Emil Hilje, profesor na Odjelu za povijest umjetnosti Sveučilšta u Zadru.

prof. dr. sc. Hilje će pružiti kratak pregled cjelokupne baštine šibenskog gotičkog slikarstva, pokazati obim i značaj šibenskog gotičkog slikarstva u širim okvirima dalmatinske slikarske baštine kasnog srednjeg vijeka s naglaskom na djela istaknutih umjetnika poput Menegela Ivanova de Canali, Blaža Jurjeva Trogiranina, Šibenčanina Nikole Vladanova i Splićanina Dujma Marinova Vučkovića. Namjera predavača je upozoriti na neke još uvijek neriješene ili nedovoljno poznate probleme vezane uz atribucije pojedinih djela.

Profesor dr. sc. Emil Hilje redoviti je profesor u trajnom zvanju na Odjelu za povijest umjetnosti Sveuèilišta u Zadru. Temeljni znanstveni interes mu je umjetnost u Dalmaciji 14. i 15. stoljeća, a najvećim ga dijelom temelji na arhivskim i terenskim istraživanjima.

Samostalno objavio dvije knjige (“Gotičko slikarstvo u Zadru” i “Spomenici srednjovjekovnoga graditeljstva na Pagu”), jednu u koatorstvu s prof. dr. sc. Radoslavom Tomićem (“Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije – Slikarstvo”) i jednu u koatorstvu s prof. dr. sc. Nikolom Jakšićem (“Umjetnička baština Zadarske nadbiskupije – Kiparstvo I”).

Kao glavni istraživač vodio znanstvene projekte: “Gotičko slikarstvo u Dalmaciji – arhivska istraživanja” (1990-95), “Zadarska regija od kasne antike do renesanse – povijest, umjetnost, književnost” (1996-2002.), “Srednjovjekovna umjetnička baština sjeverne Dalmacije” (2002-2006.) i “Umjetnička baština Dalmacije od 12. do 16. stoljeća” (od 2007.).

Related Posts