Predavanje: Kult sv. Mihovila i druga pitanja iz najranije povijesti Šibenika

Share

Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac poziva Vas na predavanje “Kult sv. Mihovila i druga pitanja iz najranije povijesti Šibenika” koje će održati u četvrtak 23. ožujka s početkom u 18:00 sati, u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić”. Naš gost predavač je Josip Pavić, stručni suradnik za kulturno-povijesnu baštinu u Javnoj ustanovi u kulturi Tvrđava kulture Šibenik.

Usprkos nepostojanju antičke urbane tradicije, Šibenik je kroz naizgled vrlo kratak period (od prvog spomena grada do sredine 14. stoljeća) potpuno dostigao urbani razvoj ostalih dalmatinskih komuna. Najraniji počeci naselja, nikada precizno definirani zbog nedostatka povijesnih i arheoloških izvora, vežu se uz tvrđavu sv. Mihovila, predrimski i kasnoantički refugij i pretpostavljeni nukleus srednjovjekovnog grada. Vrlo zanimljiv razvoj kulta sv. Mihovila, arhanđela transformiranog u sveca, do sada nije zadovoljavajuće obrađen u hrvatskoj historiografiji. Spoznaje o prostornim i razvojnim značajkama kulta, kombinirane s već poznatim podacima koje donose povijesni izvori, imaju potencijal otvoriti neke nove rasprave o najranijoj povijesti hrvatskog Šibenika.

Josip Pavić magistrirao je (srednjovjekovnu) povijest i edukaciju povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski studij medievistike Sveučilišta u Zagrebu upisao je 2015. godine.
Zaposlen je kao stručni suradnik za kulturno-povijesnu baštinu u Javnoj ustanovi u kulturi Tvrđava kulture Šibenik. Između ostalog, radi na osmišljavanju, provođenju i održavanju projekata revitalizacije šibenskih tvrđava (sv. Mihovil, Barone, sv. Ivan). Sudjelovao je na nekoliko znanstvenih i stručnih skupova i radionica u zemlji i inozemstvu. Područje njegovog znanstvenog interesa obuhvaća urbanu, gospodarsku i vojnu povijest Dalmacije u srednjem i ranom novom vijeku.

Related Posts