Predavanje: O životu i djelima Fausta Vrančića u svjetlu nepoznatih dokumenata

Share

Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac poziva Vas na predavanje “O životu i djelima Fausta Vrančića u svjetlu nepoznatih dokumenata” koje će održati u četvrtak, 18. listopada s početkom u 19:00 sati, u Muzeju grada Šibenika. Naš gost predavač je dr. sc. Danko Zelić s Instituta za povijest umjetnosti.

Polazeći od proučavanja tridesetak potpuno nepoznatih dokumenata, nedavno pronađenih u Državnom arhivu u Zadru, u predavanju će biti izložene spoznaje koje nadopunjuju, a umnogome i mijenjaju postojeća znanja o životu, izumiteljstvu, filozofskom, znanstvenom i crkveno-diplomatskom djelovanju Fausta Vrančića.

Dr. sc. Danko Zelić rođen je 1963. u Zagrebu. Godine 1982. završio je Klasičnu gimnaziju i upisao studij povijesti umjetnosti i arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1988. godine. Na matičnom fakultetu magistrirao je 1992. godine (Prostorna organizacija otoka Krka u antici, mentor: prof. dr. Igor Fisković) i doktorirao 1999. godine (Postanak i urbani razvoj Šibenika u srednjem vijeku, mentor: prof. dr. Igor Fisković). U Institutu za povijest umjetnosti  zaposlen je od 1988. godine. Bavi se istraživanjima urbane i urbanističke povijesti hrvatskih srednjovjekovnih centara.

Objavio je brojne radove, a izdvojit ćemo neke, posebno one koji se odnose na šibensku baštinu.

Faust Vrančić i dioba predmeta iz ostavštine Antuna Vrančića u Šibeniku 1576. i 1579. godine, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 35 (2011.), 103-114

Proclamationes šibenskog kneza Fantina de Cha de Pesaro (1441–1443), u: Povijesni prilozi, 35 (2008.), 149-191.

Arhiđakon Toma i Šibenik, Historia i Res Gestae, u: Mirjana Matijević-Sokol, Olga Perić (ur.), Toma Arhiđakon i njegovo doba, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 25.‒27. rujna 2000. godine u Splitu, Split, 2004, 197-234.

Dva nepoznata crteža šibenske obale iz prve polovice 17. stoljeća, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 27 (2003.), 145-155 (s Jagodom Marković).

Renaissance Art and Architecture in Croatia: Recent Research, u: Bulletin of the Society for Renaissance Studies, 20 (2003.), 2, 6-14.

Šibenske crkve, postanak grada i utemeljenje Šibenske biskupije, u: Vilijam Lakić (ur.), Sedam stoljeća Šibenske biskupije, Šibenik, 2001., 791-803.

Public and Private Space in a Medieval Dalmatian Town, u: Marta Font, Maria Sandor (ur.), Mittelalterliche Häuser und Strassen in Mitteleuropa. Varia Archaeologica Hungarica IX , Budapest-Pecs, 2000., 139-148.

Templarski castrum u Šibeniku, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 23 (1999.), 33-42.

Gradski statut kao izvor za povijest urbanog razvoja Šibenika, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 19 (1995.) 37-51.

Related Posts