Predavanje: Šibenčani u Mlecima kroz povijest

Share

Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac poziva Vas na predavanje “Šibenčani u Mlecima kroz povijest” koje će se održati u četvrtak 25.4.2019. godine u Muzeju grada Šibenika (prostor u atriju) s početkom u 19:00 sati. O Šibenčanima u Mlecima govoriti će znanstvena savjetnica i doktorica povijesti i znanosti Lovorka Čoralić.

Središnja tema predavanja usmjerena je na raščlambu udjela vojnika iz Šibenika u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću. Doktorica Čoralić upoznati će nas s cjelovitim pregledom šibenskih vojnika zabilježenih (prema dosadašnjim istraživanjima) u mletačkom pješaštvu i konjaništvu, s načinom njihova bilježenja u popisima časnika, dočasnika i običnih vojnika, s vremenskim rasponom i intenzitetom njihova bilježenja kroz cijelo 18. stoljeće, s njihovim vojničkim statusom (činovima), s osobnim karakteristikama vojnika (dob, stas i drugo), kao i s mjestima njihova djelovanja (stacioniranja, odnosno popisivanja). Posebnu pozornost bit će posvećena vojnim zapovjednicima koji potječu iz Šibenika.
Iz predavanja također ćemo saznati kako je upravo šibenski dio bojišnice u Dalmaciji bio posebno važan u sklopu mletačko-osmanskih ratova i razgraničenja u ranom novom vijeku, a sam grad Šibenik predstavljao je jedno od bitnijih vojnih uporišta Serenissime u ovome dijelu Jadrana.

Znanstvena savjetnica i doktorica povijesti i znanosti, Lovorka Čoralić rođena je 1968. godine u Zadru. Na Filozofskom fakultetu u Zadru obranila je 1998. godine doktorsku distertaciju pod naslovom “Hrvati u Mlecima” koju je 2001. godine objavila kao knjigu pod naslovom U gradu svetoga Marka, povijest hrvatske zajednice u Mlecima. Za tu knjigu dobila je nagradu Matice hrvatske za znanost za 2001. godinu.
Od 1992. do 1997. godine radila je kao znanstvena asistenica u Zavodu za hrvatsku povijest FF u Zagrebu. Od 1997. godine zaposlena je u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu. Povremeno je vanjski suradnik i predavač na Katoličko bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.
U svom znanstvenom radu poglavito proučava političke, gospodarske, kulturne i crkvene sastavnice iz povijesti istočnojadranske obale u razdoblju od kasnog srednjeg vijeka do kraja ranog novog vijeka, sa osobitim naglaskom na problematici nazočnosti i djelovanja iseljenika sa istočne obale Jadrana u Mlecima i na širem području Veneta.
Autorica je desetak znanstvenih monografija od kojih, osim spomenute knjige, valja istaknuti i naslov „Venecija, kraljica mora s lagunarnih sprudova“, povijest Mletačke republike koja je objavljena 2004. godine

Related Posts