Predavanje: Šibenik u mletačko-osmanskim ratovima u izvještajima papinskih nuncija u Veneciji

Share

Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac poziva Vas na predavanje “Šibenik u mletačko-osmanskim ratovima u izvještajima papinskih nuncija u Veneciji”  koje će održati u srijedu 18. svibnja s početkom u 18:00 sati,  u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić”. Naš gost predavač je prof.dr.sc. Josip Vrandečić.

Predavanje predstavlja informacije koje su papini nunciji u Veneciji dobivali o mletačko-osmanskim ratovima u Dalmaciji, s naglaskom na Šibenik. Papinska je nuncijatura te izvještaje dobivala od lokalnih izvora: mletačkih časnika i službenika, svećenika ili putnika i trgovaca koji su tek prispjeli u Veneciju. Obavjesti iz Dalmacije ugrađivala je u svoje tjedne izvještaje te ih je svake subite slala na uvid državnom tajniku Svete Stolice u Rim.

 

Dr. sc. Josip Vrandečić redoviti je profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu – Odsjek za povijest.

U okvirima preddiplomske i diplomske nastave nositelj je kolegija:

  1. Europska i svjetska povijest 19. stoljeća,
  2. Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka,
  3. Historiografija ranovjekovnog Mediterana,
  4. Povijest Mletačke Republike

Rođen je 2. kolovoza 1964. godine; potječe iz Pučišća na otoku Braču. Godine 1984. upisan na Odsjeku za povijest i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zadru, na kojem je diplomirao 1988. Sljedeće godine primljen kao znanstveni novak na Odsjeku za povijest navedenog fakulteta. Dana 10. studenog 1993. magistrirao na poslijediplomskom studiju u Dubrovniku u Centru za postiplomske studije Sveučilišta u Zagrebu s temom “Dvije Dalmacije” za vrijeme osmanlijskih ratova u XVI. stoljeću.

U razdoblju od 1994. do 2000. godine pohađao doktorski studij na Sveučilištu Yale, u Sjedinjenim Američkim Državama. Tijekom studija u SAD sudjelovao na nekoliko znanstvenih i stručnih skupova ili pozivnih predavanja. Doktorirao na Yale-u 4. prosinca 2000. na temi iz hrvatske povijesti, The Autonomist Movement in Austrian Province Dalmatia 1814-1914. koja je objavljena u hrvatskom prijevodu 2002. godine i na engleskom originalu u Köelnu 2009. Krajem 2000. primljen kao asistent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru. U prosincu 2002. izabran u zvanje docenta, a u travnju 2008. izvanrednog profesora. Od 1. listopada 2006. godine prešao na Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu gdje je obnašao dužnost pročelnika u tri mandata. Osim nastave na doktorskom studiju matičnog fakulteta angažiran i na doktorskim studijima Katoličko bogoslovnog fakulteta u Splitu i Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Autor je ili koautor više monografija te znanstvenih i stručnih radova https://www.ffst.unist.hr/josip.vrandecic.

Related Posts