Predavanje: Upravljanje gradskom jezgrom i prostorno planiranje

Share

Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac poziva Vas na predavanje “Upravljanje gradskom jezgrom i prostorno planiranje” koje će održati u srijedu 11. listopada s početkom u 18:30 sati, u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić”.

Predavač je znanstveni suradnik, dr. sc. Zoran Radman, iz tvrtke Urbos d.o.o. Split, koji će govoriti o političkom aspektu prostornog planiranja.

Gosti su:
Prof. emeritus dr. sc. Ivo Šimunović, umirovljeni profesor Ekonomskog fakulteta u Splitu, koji će obraditi dio teme s podnaslovom: Izazovi upravljanja gradskom jezgrom kao  resursom grada, te
Gordana Radman, dipl.ing.arh., univ.spec.prost.plan, iz tvrtke Urbos d.o.o. Split, koja će se osvrnuti na prostorno planiranje kao instrument upravljanja gradskom jezgrom.

 

Izazovi upravljanja gradskom jezgrom kao  resursom grada
Izazovi upravljanja gradskom jezgrom kao jednim od temeljnih   resursa grada u današnje vrijeme su očiti posebno zbog snažnog pritiska brojnih korisnika gradske jezgre,  gdje turizam unosi nove urbane sadržaje do razine da prijeti promjeni njenog karaktera. Gradska jezgra je najprepoznatljiviji „duh mjesta“  (genius loci) svakog grada i glavni nositelj identiteta građana sa gradom. Ovdje je nužno problematizirati složeno pitanje upravljanja gradskom jezgrom koje obuhvaća planiranje – organizaciju – vođenje i  kontrolu. Novi image povijesne jezgre u razvoju gospodarstva zahtjeva i suvremeni pristup u upravljanju, pristup koji je temelji na integriranosti i koordinaciji, te koji se treba  bazirati na participaciji javnosti (javnost djelovanja).

Prostorno planiranje kao instrument upravljanja gradskom jezgrom
Prostorno planiranje kao svjesni i namjerni  utjecaj na korištenje gradskog prostora i odnosa prema njemu ključan je instrument upravljanja prostornim resursima i uvijek je rezultat procesa kolektivnog odlučivanja i oblik je intervencije od strane vlasti koji se poduzima u javnom interesu. Međutim, prostorno planiranje kao nužan instrument upravljanja gradom nije ujedno i dovoljan.

Politički aspekti prostornog planiranja
Odlučivanje u složenoj oblasti prostornog planiranja je politički proces jer se o korištenju prostora, odnosno o njegovoj upotrebi odlučuje u političkim institucijama i kroz složen proces političkog odlučivanja. Radi se javnom izboru između više mogućnosti, jer Plan nije najbolje stručno rješenje, već optimalno rješenje koje se donose većinskim glasanjem u procesu kolektivnog odlučivanja. Tu političku dimenziju obilježavaju: moć, utjecaj, politička volja, participacija, suradnja i sukob o čemu će biti govora.

Zoran Radman
Osnovnu školu završio u Grohotama na Šolti, a srednju tehničku školu završio u Splitu. Diplomirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 1993. g. Magistrirao na istom fakultetu u srpnju 2005. (tema: Politike prostornog planiranja u lokalnoj samoupravi usporedna analiza participacije građana u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji), a doktorirao u prosincu 2009.

Do 1991. zaposlen sam na mjestu tajnika Uprave otoka Šolta. Od 1991. do 1994. sudionik Domovinskog rata na dužnosti zapovjednika obrane otoka Šolte. Od 1993. do listopada 1995. Član Poglavarstva općine Šolta zadužen za poslove prostornog uređenja, komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša. Od listopada 1995. do danas radi u poduzeću URBOS doo Split, biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša.

Radio na mnogim projektima i bio koordinator izrade i donošenja više od dvadeset prostorno-planskih dokumenata. Samostalno vodio i izradio nekoliko analitičkih studija i objavio nekoliko stručnih radova. Glavno područje stručnog rada su javne politike upravljanja prostorom lokalnoj zajednici i razvoj lokalne demokracije.

Related Posts