Predstavljen projekt „Juraj obnova – zaštita i obnova portala kulturno-povijesne cjeline Šibenika“

Share

Društvo za očuvanje šibenske baštine „Juraj Dalmatinac“, Hrvatski restauratorski zavod i Umjetnička akademija u Splitu u srijedu, 27. travnja u Šibeniku su službeno potpisali sporazum i predstavili projekt „Juraj obnova“, s  ciljem očuvanja arhitektonskih detalja povijesne gradske jezgre Šibenika. Predstavljeni projekt obuhvatit će obnovu 94 šibenska portala, što će pridonijeti očuvanju glasovite šibenske arhitekture, važne i za turizam.

U povijesnoj jezgri Šibenika popisano je čak 494 portala različitih stilskih vrijednosti, a posebno se ističe grupa srednjovjekovnih, gotičkih portala. Po brojnosti, u Šibeniku su vrlo zastupljeni portali mješovitog renesansno-baroknog stila, a potom i barokni. Projektom „Juraj obnova“ prioritetno će se obuhvatiti 94 šibenska portala od kojih su najbrojniji barokni s 31 primjerkom, 27 gotičkih, 13 renesansnih i 13 renesansno-baroknih te nešto historicističkih portala iz 19. stoljeća.

Upravo je društvo „Juraj Dalmatinac“ inicijator ideje o međuinstitucionalnoj suradnji u svrhu obnove – konzervacije i restauracije. S Hrvatskim restauratorskim zavodom dosad smo surađivali kroz stručne časopise, a o novoj suradnji ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda dr.sc. Tajana Pleše rekla je kako će se omogućiti ne samo obnova portala i ponovno otkrivanje njihove kamene ljepote raskošnih i raznovrsnih oblika, već će se dopuniti i spoznaja o povijesti šibenske arhitekture. Također, zahvaljujući uključivanju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, ovim projektom educirat će se nove generacije domaćih stručnjaka koji će u budućnosti trajno čuvati šibensku baštinu.

U suradnji sa studentima dosad je obnovljeno srednjovjekovno kameno stubište gotičkih stilskih karakteristika na skalicama na Dobriću – jedini srednjovjekovni primjer uz svjetovne objekte u šibenskoj povijesnoj jezgri. Restauratorski radovi pod vodstvom poznatog konzervatora dr.sc. Ive Šprljana izvedeni su i na dvojnom portalu uz apsidu romaničke crkvice sv. Krševana, jedinstveni primjerak ovog stila u gradu Šibeniku. Izv. prof. art. Edvin Dragičević, dekan Umjetničke akademije u Splitu istaknuo je kako je velika radost, ali i odgovornost živjeti u gradu bogate kulturne baštine.

Related Posts