Prijavili smo novi projekt u kulturi – ŠibeniK.net

Share

Društvo za očuvanje šibenske baštine „Juraj Dalmatinac“, u partnerstvu s Gradom Šibenikom, Muzejom grada Šibenika, Društvom arhitekata Šibenik i Šibenskim pjevačkim društvom Kolo, prijavilo je projektni prijedlog „ŠibeniK.net – Šibenska kulturna mreža“ za financiranje EU sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, u sklopu otvorenog poziva Ministarstva kulture RH za dostavu projektnih prijedloga, „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“. Ukupna vrijednost projektnog prijedloga je 1.992.012 kuna.

Cilj Društva, kao nositelja projekta, u skladu je s ciljem raspisanog natječaja, a odnosi se na potporu javno-civilnog partnerstva u kulturi. Projektnim aktivnostima prijavitelj i partneri ispunjavaju zajedničke ciljeve, a to je participacija udruga i građana u modelu javno civilnog partnerstva.
Partnerstvo podrazumijeva zajedničke aktivnosti: informiranje o mogućim modelima i načinu uspostave javno-civilnog partnerstva; formiranje suradničke mreže između svih dionika u kulturi – organizacija civilnog društva i građana kroz sinergiju jedinice lokalne samouprave te zajedničku pripremu i provedbu kulturno-umjetničkih programa.

Projektom „ŠibeniK.net – Šibenska kulturna mreža“, ako bude odobren, Društvo „Juraj Dalmatinac“ zajedno sa svojim partnerima provodit će niz aktivnosti kao što su: radionice za jačanje kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju, razvoj i uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, izrada i prilagodba GIS platforme za upravljanje kulturnom baštinom te priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa. Također, sastavni dio projekta je i adaptacija prostora u ulici Frane Divnića, u Društveno-kulturni centar.

„Jamstvo efekata projekta jest i direktna uključenost Grada Šibenika i podrška ovom projektu. Osim osiguranja prostora za djelovanje društveno kulturnog centra i koordinacije rada i poticanja suradnje organizacija civilnog društva, nadležne službe Grada Šibenika aktivno će sudjelovati u radu platforme osnaživanja suradnje javnog i civilnog sektora. Prije svega treba zahvaliti svim partnerima koji sudjeluju u ovom iznimno vrijednom projektu, a koji je nastao kao dugogodišnji rad Društva i osluškivanja potreba i rada članova civilnih društava. Posebna zahvala Gradu Šibeniku, zamjeniku gradonačelnika Pašku Rakiću te Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom bez čije nesebične podrške ne bi bilo moguće izvršenje zajedničkih ciljeva“, kazao je Nikola Grubić predsjednik Društva za očuvanje šibenske baštine „Juraj Dalmatinac“.

Related Posts