Radovi na sv. Ivanu ne staju

Share

Tijekom srpnja nastavljeni su radovi na dvjema arheološkim sondama postavljenima uz polubastione srednjih „kliješta“ u predtvrđavskom prostoru. U razdoblju od 14. do 25. srpnja radove je obavljala ekipa iz Planinarskog društva Mihovil, dok je  29. srpnja za radove angažiran bager.

Segment sjevernog bedema (kurtine) sjeverozapadnog polubastiona istražen je u dužini od 5 m, a sačuvan je u visini od 1,5 do 2,5 m. Definiran je i sjeverozapadni kut tog polubastiona. Nadalje, istraživanja su obuhvatila i sjeveroistočni polubastion srednjih „kliješta“, gdje je očišćen veći dio sjevernog bedema kao i njegov sjeverozapadni kut. Do litice je očišćen i prostor sa sjeverne strane tog bedema, odnosno prolaz između srednjih i vanjskih „kliješta“.

Arheološka istraživanja terena na tvrđavi sv. Ivana, započeta su 13. 06. 2015., a provode se kako bi se ishodovala potvrda glavnog i izvedbenog projekta revitalizacije Tvrđave sv. Ivan od strane Konzervatorskog odjela u Šibeniku. U tu svrhu je sukladno Pravilniku o arheološkim istraživanjima (NN, br. 102/10) dobiveno odobrenje za istraživanje nadležnog Konzervatorskog odjela u Šibeniku. Za voditelje arheoloških istraživanja određen je tim Muzeja grada Šibenika koji čine muzejski savjetnik Tomislav Pavičić, viši kustos Emil Podrug, dipl. arheolog Jelena Jović, voditelj radova je muzejski savjetnik, mr. sci. Željko Krnčević. Radovi se odvijaju uz konzervatorski nadzor djelatnika Konzervatorskog ureda iz Šibenika dr. sci. Marka Sinobada. Radove volonterski izvode članovi Društva za očuvanje šibenske baštine “Juraj Dalmatinac” i članovi drugih šibenskih društava i udruga.

Related Posts