Predavanje: Šibenske fortifikacije u 16. i 17. stoljeću – nove znanstvene spoznaje i istraživanja

Share

Pozivamo vas na predavanje “Šibenske fortifikacije u 16. i 17. stoljeću – nove znanstvene spoznaje i istraživanja” koje će u srijedu, 14.10.2015. u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” s početkom u 18:30 sati održati dr.sc. Ivo Glavaš, konzervator u Konzervatorskom odjelu u Šibeniku.

Dosadašnja istraživanja o šibenskim fortifikacijama odnosila su se uglavnom na pokušaje rekonstrukcije situacije iz razdoblja razvijenoga i kasnoga srednjeg vijeka te 15. stoljeća u kojem počinje mletačka dominacija nad šibenskom komunom. S obzirom na količinu izvorne građe i terenska istraživanja, u uvjetima kad su srednjovjekovne strukture dijelom duboko u arheološkome sloju, a bedemi u razdoblju austrijske vladavine gotovo u cijelosti srušeni, taj zadatak svodi se uglavnom na manje-više uspješne hipoteze. Međutim, razdoblje novoga vijeka i mletačko-turskih ratova pruža obilje arhivskih informacija i epigrafskih spomenika na temelju kojih je moguće prilično uspješno rekonstruirati faze utvrđivanja Šibenika u vrijeme bastionske izgradnje. Tomu periodu u literaturi nije poklonjena veća pozornost, štoviše, moglo bi se kazati da su neki problemi tek djelomično razjašnjeni. Ponajprije se to odnosi na ojačavanje postojećih srednjovjekovnih i kasnosrednjovjekovnih bedemā Šibenika te izgradnju bastiona Bernardi i bastiona sv. Katarine u istočnome dijelu grada. Dosad je posve neistražena i neobjavljena faza utvrđivanja i ojačavanja tvrđave sv. Mihovila u periodu uporabe topništva.

Arheološkim i konzervatorskim istraživanjima tvrđave Barone na nekadašnjem brdu Vidakuši utvrđena je ta starija faza tvrđave, a ostatci su  nakon restauratorsko-konzervatorskih radova prezentirani. Sveobuhvatni program obnove i modernizacije šibenskih utvrda dovršen je u drugoj fazi Kandijskoga rata za vrijeme providura Bernarda (1656. – 1660.) kad je tvrđava Barone dobila današnji oblik, a kraj šibenskih Kopnenih vrata izgrađen je bastion Bernardi. Arheološka iskapanja koja su provedena na tvrđavi Barone i iskapanja koja se provode na tvrđavi sv. Ivana nakon dužega vremena na neki način predstavljaju pionirske zahvate na bastionskim utvrdama u Dalmaciji, a najveći je izazov prezentacija različitih faza tvrđavā od kojih su samo na tvrđavi sv. Ivana početnim konzervatorskim istraživanjima identificirane četiri.

Related Posts