Završena arheološka istraživanja na sv. Ivanu

Share

U subotu 19.09.2015. održana je posljednja ovogodišnja volonterska radna akcija u okviru arheološkog iskopavanja Tvrđave sv. Ivana. Dvadesetak volontera dovršilo je arheološki iskop na dvjema pozicijama predtvrđavskog prostora: u prolazu između srednjih i tzv. udaljenih „kliješta“, te na mjestu gdje je prošlih tjedana otkriven dotad nepoznat lučni otvor u bedemu zapadnog polubastiona.

Time je okončana prva faza arheološkog istraživanja tvrđave, odnosno sondažno iskopavanje koje se odvijalo uz nadzor djelatnika Muzeja grada Šibenika, te prema smjernicama Konzervatorskog odjela Šibenik pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske. Napomenimo još jednom kako su provedena istraživanja donijela nove vrijedne spoznaje o bedemima i drugim arhitektonskim strukturama tvrđave iz različitih faza njezine gradnje, koje ujedno ukazuju na nužnost daljnjih istraživanja tvrđave.

Društvo za očuvanje šibenske baštine „Juraj Dalmatinac“ i Muzej grada Šibenika zahvaljuju preko 250 volontera koji su od polovice lipnja sudjelovali u ovim radovima. Radujemo se nastavku istraživanja na Tvrđavi sv. Ivana slijedeće godine.

Arheološka istraživanja terena na tvrđavi sv. Ivana, započeta su 13. 06. 2015., a provodila su se kako bi se ishodovala potvrda glavnog i izvedbenog projekta revitalizacije Tvrđave sv. Ivan od strane Konzervatorskog odjela u Šibeniku. U tu svrhu je sukladno Pravilniku o arheološkim istraživanjima (NN, br. 102/10) dobiveno odobrenje za istraživanje nadležnog Konzervatorskog odjela u Šibeniku. Za voditelje arheoloških istraživanja određen je tim Muzeja grada Šibenika koji čine muzejski savjetnik Tomislav Pavičić, viši kustos Emil Podrug, dipl. arheolog Jelena Jović, voditelj radova je muzejski savjetnik, mr. sci. Željko Krnčević. Radovi se odvijaju uz konzervatorski nadzor djelatnika Konzervatorskog ureda iz Šibenika dr. sci. Marka Sinobada. Radove volonterski izvode članovi Društva za očuvanje šibenske baštine “Juraj Dalmatinac” i članovi drugih šibenskih društava i udruga.

Related Posts